–  SPÄNNANDE KULTURSATSNING – MED TEMAN RÄTT I TIDEN!

–  ETT LODRÄTT SAMARBETE ÖVER KOMMUN- OCH LÄNSGRÄNSER!

 –  OCH ETT STEG MOT ATT I FRAMTIDEN UTVECKLA TIDERNAS VÄG   

   TILL ATT BLI EN ATTRAKTIV KVALITATIV KULTURVÄG

 VISAS PÅ JÄRVSÖBADEN  26 MAJ  –  20 JUNI                                                                                      

TIDERNAS KONSTVANDRING

21 APRIL startade detta fortfarande färska KONSTARRANGEMANG som både knyter an till     TIDERNAS VÄG, den lodräta 45 mil långa vägen som löper mellan Ånge och Uppsala och till det europeiska KULTURARVSÅRET.

Tidernas Väg firar f ö 20 år i år. Det startade som ett EU-projekt…och lever kvar!! Med anledning av jubileet och nämnda kulturarvsår så kändes det rätt att starta detta förhoppningsfullt fleråriga ”projekt”. 16 DEC är sista dagen – en åtta månader lång konstvandring!

Utställningen ska vandra från norr till söder och stanna till i sju kommuner som passeras. Dessutom berörs fyra landskap i tre län, i två landsändar: i Norrland resp Svealand.

Landskapen, som är de äldsta regionala indelningarna både längs T V och i vårt land, är viktiga i detta identitetsskapande utställningsprojekt. Tanken är att varje landskap ska få vara i fokus en utställningsperiod, varsitt år om man så vill. Först ut är HÄLSINGLAND. Det hälsingska kulturarvet gäller m a o i år. I hög grad relaterar den utställda konsten geografiskt dessutom till Tidernas Väg. Det gör även konstnärerna, som är bosatta väldigt resp hyfsat nära denna väg, om än i olika kommuner. Årets tre konstnärer har, mer eller mindre, olika tankar om gemensamma nämnaren – det hälsingska kulturarvet – som de verkat i även innan denna utställning tog form. Vidare arbetar de med olika tekniker och material – samt uttryck.

Konstnärerna:

Lillebi Habans, Järvsö

Erik Olof Wiklund, Alfta

Jinger Bremberg, Stråtjära

Hjärtligt välkomna!