Järvsöbadens långa historia

I en lite kortare version…

järvsöbaden Med anor från 1500-talet

En kort historik

Det berättas att det var gästgiveri här på gården, redan på 1500-talet.

Det var alltså en gammal tradition som återupptogs när det åter blev gästgivare på Berga 1867. Då hade gården gått ur den släkt som ägt den i trehundra år. Nu var det en handlare i Kyrkbyn, som köpte den och blev gästgivare och tingshushållare här. I stora sällskapsrummet hade han sitt gästgiveri och där hölls också ting.

utsikt_jarvsobaden
Järvsöbadens restaurang i Järvsö

Ny ägare 1867

År 1867 får gården en ny ägare, Olof Pehrson, 28 år. (Farfar och farfarsfar till tredje och fjärde generationen som idag driver Järvsöbaden.) Olof var även han handlare men ville nu sadla om till gästgivare. I dec 1867 fick han också sitt gästgiveritillstånd. Han var nu bonde, gästgivare och tingshushållare och verkade som sådan i nära 35 år på Berga.

Olof led dock av reumatism och sökte sig till kurort i Blekinge för att få bot. Familjehistorien förtäljer inte om han där fann någon lindring men det man vet är att han vid 63 års ålder fick idén att hemma i Järvsö försöka skapa något liknande. En redan välkänd miljö fanns med hög och klar luft och ett vatten rikt på mineraler. Egen mark hade han att bygga på och hus hade han ju redan på Berga gård.

1904 välkomnades de första gästerna

Man började med det som var det gamla gästgiveriets två grundpelare: kost och logi. Den tidigare tingssalen (stora sällskapsrummet) fick bli matsal och övriga utrymmen i denna byggnad användes till kökshantering. I en annan del av gården inreddes sovrum och bondgårdens eget hushåll inrymdes i en särskild ekonomiavdelning. Så var då grundbehoven tryggade – men det var en kuranläggning familjen Pehrsson tänkt sig och till detta krävdes betydligt mer byggande.

Undan för undan växte den fram och det som skulle bli resultatet av en synnerligen lyckad idé. Hustrun Amalias och Olofs vision började bli verklighet. Väster om den landsväg som då strök alldeles utanför husväggarna uppfördes en ny sovrumsbyggnad och i sluttningen upp mot Öjebergets fot växte ännu fler hus upp: Solvillan, Sommarvillan, varmbadhus med sju badrum, tvätthus för badande och kaffestuga för vila och social gemenskap. Alltsammans låg samlat i det område som fick namnet Badparken. Här gjordes också en badbassäng. Sommaren 1904 togs de första gästerna emot men mest som ett försök. Detta utföll dock så väl att man året efter, 1905, på allvar vågade grunda Jerfsö-Badens kuranstalt. År 1910 avled den nu 71-årige grundaren och ledningen övertogs av änkan Amalia. Till sin hjälp hade hon sönerna Pehr, Johan och Olof.

Bild från Länsmuseet Gävleborg

Ett renodlat pensionat

Järvsöbaden levde efter Olofs och Amalias tid vidare och fick alltmer karaktären av hotell. Alltjämt byggde det på hälsobad och skulle så göra under de närmaste tjugo åren. Verksamheten ökade hela tiden och lokaler och utomhusmiljö förnyades och förbättrades. Mellan 1915 och 1945 drev mellansonen Johan pensionatet. Storebror Pehr flyttade och Olof blev kvar på gården som bonde. Johans äktenskap blev barnlöst medan Olof fick sex döttrar varav en avled i sin ungdom. Brodern Pehr fick fyra barn.

Under 1920-talet grundades också Järvsöbadens goda rykte som arrangör av stora festligheter men i första hand var det de boende gästerna som var stommen i verksamheten. Under 1930-talet hade Järvsöbaden och Järvsö blivit ett smultronställe för många att troget återvända till år från år.

År 1935 förvandlade sig den gamla kuranläggningen till ett mer renodlat pensionat. Efter Johan Pehrsons död 1945 drevs verksamheten av Olof med döttrar samt Pehrs fyra barn, fram till Olofs frånfälle 1961. Då övertog hans fem döttrar; Karin, Ella, Margit, Ingrid och Gunborg rörelsen med Ella Ångström och Gunborg Pehrson som chefer.

I dag finns fjärde generationen med i verksamheten i form av Per Ångström, VD/köksmästare och son till Ella samt hans hustru Inger Ångström, hotellchef . Tillsammans med sin moster Gunborg Pehrson för de Järvsöbadens traditioner vidare.

EN | ES | DE | SE