Information gällande hur vi hanterar risken för Coronasmitta samt våra gäster på plats

  • Samtlig personal har extra noga handhygien, tvättar händerna och använder handsprit samt vid behov handskar i kontakt med mat och dryck.
  • Vi har utökat våra städrutiner löpande, spritar dörrhandtag, övriga handtag, kaffemaskiner, passageknappar m.fl.
  • Avståndsmarkeringar finns samt att vi sprider ut våra gäster i flera matsalar och handsprit finns på toaletter, vid reception och i matsalarna. Samtidigt är vi ödmjuka och förstår att vi har ett stort ansvar att leva upp till kraven på fysisk distansering genom att undvika köer och trängsel vid boende på hotellet och besök i restaurangen.
  • Vi dagstädar alla rum, meddela receptionen om Ni ej önskar dagstädning.
  • Vi placerar Er vid bord som har gått om avstånd till andra gäster.
  • Information om Covid-19 finns uppsatta på hotellet.

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för gäster boende på hotellet samt för gäster i vår restaurang för att begränsa smittspridning.

Vi ber våra gäster att följa instruktionen att undvika köbildning och trängsel.

Medarbetare samt gäster som ev. vistats i det som klassas som riskområden ska inte vistas på hotellet 14 dagar efter hemkomstdagen.  Vi håller oss uppdaterade om riskområden via Folkhälsomyndigheten och uppmanar även våra gäster att göra det.

Har medarbetare eller gäster familjemedlemmar i samma hushåll som nyligen vistats i områdena ovan ska du inte komma till hotellet. Vi rekommenderar dessa personer att vara kvar hemma.

Som medlem i Countryside Hotels fortsätter vi att agera mycket restriktivt och ta det säkra före det osäkra. Får vi vetskap om smitta på något av våra hotell så kommer vi att informera alla berörda direkt och vidta vidare åtgärder.