Information gällande hur vi hanterar risken för Coronasmitta samt våra gäster på plats

Bäste gäst!

Här kommer information gällande hur vi hanterar risken för Corona-smitta.

  • Samtlig personal har extra noga handhygien, tvättar händerna och använder handsprit samt vid behov handskar i kontakt med mat och dryck.
  • Vi spritar dörrhandtag, övriga handtag, kaffemaskiner, passageknappar m.fl. varje dag löpande.

Medarbetare samt gäster som ev. vistats i det som klassas som riskområden ska inte vistas på hotellet 14 dagar efter hemkomstdagen. Riskområden idag är Kina, Iran, Italien (nu hela landet), Sydkorea och Tyrolen samt Innsbruck i Österrike (ny). Vi håller oss uppdaterade om riskområden via Folkhälsomyndigheten och uppmanar även våra gäster at göra det.

Har medarbetare eller gäster familjemedlemmar i samma hushåll som nyligen vistats i områdena ovan ska du inte komma till hotellet. Vi rekommenderar dessa personer att vara kvar hemma.  (Skulle det vara en personal så stannar dem hemma i 14 dagar). Har du umgåtts med personer som därefter är satta i karantän på grund av smittspårning (men som inte testats för Corona), ska du enligt rekommendationen idag vara hemma minst en vecka. Om du får symtom på eventuell luftvägsinfektion, såsom hosta, andningssvårighet eller feber ska du stanna hemma tills du är frisk – i enlighet med Folkhälsomyndighetens nya direktiv 10 mars.

Som medlem i Countryside Hotels fortsätter vi att agera mycket restriktivt och ta det säkra före det osäkra. Får vi vetskap om smitta på något av våra hotell så kommer vi att informera alla berörda direkt och vidta vidare åtgärder.