Viktig information till Järvsöbadens gäster!

Kom gärna och ät lunch, det finns platser även utom hus om ni inte vill sitta i matsalen.  

Vi erbjuder även take away lådor av dagens lunch för hämtning eller utkörning i Järvsö by.

Beställ din take away via receptionen 0651-404 00

Veckans meny finns på vår hemsida under fliken kök. 

Take away 80 kr

Take away + utkörning i Järvsö by 100 kr

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande COVID-19 vill vi uppdatera dig angående de åtgärder vi vidtar för att förhindra spridningen av

infektioner. Vi på Järvsöbaden följer givetvis statliga instruktioner/ råd och kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att minimera spridningen i vårt samhälle.

Vi har utökat våra städrutiner och ökat frekvensen för rengöring av allmänna ytor.

Vår personal tvättar regelbundet sina händer och använder handskar när de hanterar känsliga råvaror.

Du som gäst är hjärtligt välkommen hem till oss om du känner dig frisk och kry!

Om du känner minsta symtom stanna hemma och följ myndigheternas råd.

/ Järvsöbaden