Boende nära Världsarvet Hälsingegårdar

Hälsingegårdar i Järvsö

Att bo på Järvsöbaden är också att bo nära Hälsinglands rika kulturhistoria och världsarvet Hälsingegårdar. Här andas väggarna kultur och traditioner. Det mest unika i Hälsinglands rika kultur är Hälsingegårdarna. I Hälsingland fanns ingen adel och bönderna ägde sin egen mark och skog. Redan under 1600-talet började hälsingebönderna bygga stora gårdar, vilket hade sin kulmen under 1800-talet, då bönderna hade det riktigt bra. Det ledde till att de byggde alltmer fantastiska gårdar, ofta med ett helt hus avsett endast för de största festerna i livet, och de anlitade målare till att dekorera rummen med otroligt vackra målningar, varav många finns bevarade än idag.

Hälsingegården Kristofers i Järvsö
Världsarvsgården Kristofers i Järvsö Foto: Jakob Dahlström
Hälsingegården Fågelsjö
Världsarvsgården Fågelsjö Foto: Jakob Dahlström

Hälsinglands Världsarv

Många av de gårdar som finns kvar idag har vid något tillfälle målats i rött, och är därför lätta att lägga märke till när man färdas genom landskapet. Flera av dem håller öppet för besök på ett eller annat sätt, en del för guidning, andra kanske driver café eller tar emot gäster för övernattning.

2012, efter en lång process, utsåg FN-organet Unesco sju av hälsingegårdarna till att vara ett världsarv. Det officiella namnet för Världsarvet Hälsingegårdar är ”Decorated Farmhouses of Hälsingland”. Det världsunika som utnämningen fokuserar på är just att hälsingebönderna byggde fler och större rum för fest än några andra bönder i världen, och att dessa bondemiljöer är så dekorerade och välbevarade än någon annanstans.

Citat från Unescos motivering

Citat från Unescos motivering:

De sju utvalda Hälsingegårdarna representerar en världsunik samling av mer än 1000 gårdar och ca 400 dekorerade rum på ursprunglig plats. Koncentrationen av välbevarade interiörer saknar motsvarighet.

Gårdarna visar hur oberoende bönder inom ett geografiskt begränsat område kunde kombinera en högt utvecklad byggnadstradition med en rik folklig konst i form av dekorativt målade interiörer speciellt för fest.

Gårdarna vittnar om en kultur som har försvunnit idag, men vars byggnader och interiörer med sina variationer, rikedom och kvalitet är exceptionellt väl bevarade och av enastående universellt värde.”

Världsarvsgården Bommars i Letsbo Foto: Jakob Dahlström
Stenegård Besökscenter för Världsarvet

BESÖKSCENTRUM FÖR VÄRLDSARVET

Stenegård i Järvsö

Vid Stenegård i Järvsö finns ett Besökscentrum för Världsarvet Hälsingegårdar. Här kan man få mer information om världsarvet och hälsingegårdarna. Förutom Hälsingegårdarna erbjuder Stenegård även mycket annat för barnfamiljen, såsom trädgård, café, butiker och hälsingegårdar i miniatyr där barnen kan leka.

EN | ES | DE | SE